Õppekava: Põllumajandusettevõtte majandamine (80930)


Moodul: kohustusliku erialamooduli õppeaine - eriloomakasvatuse (8 EAP)  raames õpetatav kalakasvatuse osa.


Teema: kalakasvatuse kursuse raames õpetatav vähikasvatus.


Õpiobjekti maht: 0,4 EAP


Sihtrühm: kaugõppijad


Õppe eesmärk: vähikasvatuse õpiobjektiga tutvunud saavad teadmised jõevähi bioloogiast, vähivaru seisundist Eestis, erinevatest vähkidel esinevatest haigustest, vähkidele sobilikest elutingimustest ning vähikasvatuse põhimõtetest.


Veebileht on loodud 2011. aastal vabavaralise programmiga Edicy.


Lehekülje koostas Katrin Kaldre, EMÜ VLI kalakasvatuse osakonna lektor.

Viimased uudised

05.01 Uudised, küsimused ja kommentaarid