Kasutatud kirjandus

Vähikasvatuse õppematerjalide koostamisel on kasutatud järgmist kirjandust:

Demers, A., Souty-Grosset, C.,  Trouilhé, M. C.,  Füreder, L., Renai, B., Gherardi, F. 2006. Tolerance of Three European Native Species of Crayfish to Hypoxia. Hydrobiologia 560, Number 1. 425-432. 

Hurt, M. 2010. Vähikasvatuse loengukonspekt.

Hurt, M., Kivistik, M., Paaver, T. 1999. Changes in the State of Noble Crayfish Stocks in Lakes of Southern Estonia in period 1993-1998. Freshwater Crayfish 12: 540-549.

Järvekülg, A. 1958. Jõevähk Eestis. Bioloogia ja töönduslik tähtsus. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tartu: 178 lk.

Järvenpää, T., Tulonen, J., Erkamo, E., Savolainen, R., Setälä, J. 1996. Ravunviljely: menetelmät ja kannattavuus. 111 p.

Kaldre, K. 2007. Jõevähi (Astacus astacus) lapihaiguse levik Eestis ja selle mõju vähkidele Kuke oja näitel Saaremaal. Väitekiri põllumajandusteaduste magistrikraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal. Tartu: 76 lk.

Mannonen, A., Paaver, T. 2001. Vähk ja vähikasvatus. Vähikasvatuse seminari Jäneda, 15. – 16.
märts 2001 õppematerjal. 55 lk.

Medar, K., Vaher, A. 2003. Vähikasvatuse hetkeseis ning arenguperspektiivid Eestis. Bakalaureusetöö. Eesti Põllumajandusülikool. Tartu. 100 lk.

Nylund, V., Kirjavainen, J., Tulonen, J., Westman, K. 1993. The spread of crayfish plague (Aphonomyces astaci) and its effects on the noble crayfish (Astacus astacus) population in the Lake Ormajärvi waterway in Finland in 1988-1991. Freshwater Crayfish 9: 273-279.

Oidtmann, B., Schaefers N., Cerenius L., Söderhäll K, Hoffmann RW. 2004. Detection of genomic DNA of the crayfish plague fungus Aphanomyces astaci (Oomycete) in clinical samples by PCR. Veterinary Microbiology 100 (3-4):  269-282.

Souty-Grosset, C., Holdich D. M., Nöel, P. Y, Reynolds, J. D., Haffner, P. 2006. Atlas of Crayfish
in Europe. Paris. 187 p.

Tulonen, J., Erkamo, E., Järvenpää, T., Westman, K., Savolainen, R., Mannonen, A. 1998.
Rapuvedet tuottaviksi. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki. 152 p.

Tuusti, J., Taugbøl, T., Skurdal, J., Kukk, L. 2001. Jõevähk Eestis. I: Jõevähi majandamise tegevuskava. II: Jõevähi varu olukord. Sagadi Koolituskeskus, Eesti. Ida-Norra uurimisinstituut, Norra. Keskkonnaministeerium, Eesti. 43 lk.

EMÜ VLI Kalakasvatuse osakonna kalakasvatuse kursuse loengukonspekt 2012.

Internetiallikad:

1. Brands, S.J. koost. 1989-2005. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Amsterdam, The Netherlands. [http://sn2000.taxonomy.nl/Taxonomicon/]  

2. Esilehe foto http://www.lvzaa.lv/images/astaasta/hex1.jpg   
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel