Kasvutiigid
Pinnasetiike võib ehitada vee paisutamise või pinnasesse süvendi kaevamise abil. Sobiv maapinna kalle (1-5%) on vee juhtimisele abiks. Väikese kaldega maa-alale kaevatud august ei saa vett eemaldada teisiti kui pumpamisega. Rootsis kasutatakse tavaliselt 25-100 meetri pikkusi ja 5-6 m laiusi ning 1,5-2 m sügavusi pinnasetiike, mis on väljavoolu suunas alaneva põhja tõttu kergesti tühjendatavad. Kui tiike veest ei tühjendata, saab piklikes kitsastes tiikides vähke kergesti ka kaldalt püüda. Ehitatud kasvutiikides tehakse põhja ristlõige tavaliselt V või W tähe kujuline (Joonis 1).


                       Joonis 1. Vähitiikide profiilid.


Tiikide kuju kavandades püütakse saada võimalikult suurt põhjapinda ja varjepaikade arvu näiteks tiiki peenarde ja vallide ehitamise abil. Peenarde lae ja aluse suhe on sõltuvalt pinnasest 1:2 või 1:3. Vee sügavus olgu jäätumist arvestades 1,5-2 meetrit. Minimaalne suurus on 100 m2 ümber. Kui aga osa tiigist ehitatakse vee soojenemise hõlbustamiseks madalana, peaks tiik olema oluliselt suurem kui 100 m2. Tiigi põhi peaks olema äravoolutoru suunas kaldu vähemalt suhtega 1:100. Kivipeenra tühjendamine vähkidest on raskem kui väljapüük katusekividest, drenaažitorudest või muudest kunstmaterjalist tehtud varjepaikadest. Mõrdadega vähke välja püüdes ei ole varjepaikade ehitusel tähtsust. Tiigipõhjad võib tihendada vettpidava materjaliga, näiteks saviga või plastikkilega. Veetaimede massilist kasvu tiigis peaks piirama. Vähipoegade tiikides võib veetaimi olla vaid vähesel määral tiigi servade ülaosas. Lagunev taimne materjal tarvitab talvel hapnikku ja võib põhjustada hapnikupuudust. Allolevatel piltidel on näha ühte V- ja teist W-kujulist tühjaks lastud vähitiiki, kus varjepaikadeks on kasutatud kive ja torusid (Joonis 2 ja 3).


Joonis 2. V-kujuline tühi vähitiik. Foto: T. Paaver


Joonis 3. W-kujuline vähitiik. Foto: T. Paaver

Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel