Vähipoegade tiigid
Talveks tühjendatavad vähipoegade tiigid on tavaliselt madalad (alla 50 cm) ja veemahult väikesed (5-6 m3), kus vesi soojeneb hästi ja kust saab poegi välja püüda (Joonis 1). Kui poegi tahetakse talvitada samas tiigis, peab olema võimalik sügisel veepinda meetri võrra tõsta. Poegade tiikide nõlvad kaetakse 20-40 mm jämeduse killustiku või kruusaga, kuid tiigi põhi tuleb katta peene liivaga poegade väljapüügi hõlbustamiseks ja paigutada sinna lisaks näiteks katusekive või kärgtelliseid varjepaikadeks.

Väikesed (2-4 cm pikkused) samasuvised vähid ei suuda liikuda pikka maad - seepärast ei tohiks teekond tiigi kaugeimast nõlvast äravoolutoru otsani olla pikk. Poegade tiigid tühjendatakse läbi äravoolutoru otsa asetatud võreja kasti sügisel varakult enne külmade tulekut. Vähese veemahu tõttu võivad poegade tiikide temperatuurikõikumised olla isegi kuni kümme kraadi ööpäeva vältel. Ööpäevaseid temperatuurikõikumisi võib vähendada suurendades tiikide veemahtu ja veevahetust. Ka kilega katmise teel saab tiikide temperatuurikõikumisi vähendada. Kilealustes ja liiga toitaineterikastes tiikides võib vetikate massiline kasv muutuda probleemiks.


Joonis 1. Tühjendatavad maimutiigid. Kui vähipojad on koorunud, tõstetakse puurides emavähid tiigist välja. Koorunud vähid jäävad aga samasse tiiki edasi elama. Foto: T. Paaver
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel