Polükultuur
Vähki võib kasvatada näiteks koos kaladega samas tiigis. Polükultuuriga püütakse kokku hoida ruumi ja võimalust mööda ära kasutada sööda jääke. Kasutatava kala liigi ja suuruse valikul peab arvestama, et kasvatamiseks mõeldud vähid ei lõpetaks näiteks forellide toidulaual. Alles üle 4 cm pikkused vähid kõlbavad kasvatamiseks koos röövkaladega. Soomes on tõdetud, et kui vastkoorunud vähipoegade hind langeb ja koha või siia noorkalade kasvatuseks ehitatud tiigid ehitatakse ümber vähile sobivateks, lisades sinna varjepaiku ja kergendades tiigi tühjendamist, on edasikasvatatud vähipoegade ja kaubavähkide kasvatamine sellistes noorkalatiikides tasuv. Kalapoegade kasvatamiseks rajatud loodustoidutiigid on tavaliselt toitaineterikkad, madalad ja pehmepõhjalised. Seepärast võib vee hapnikusisaldus neis olla talvel kaubavähi kasvatamiseks liiga madal - kui just ei korraldata vee hapnikuga rikastamist. Tiikide või basseinide tühjendamine võib polükultuuri korral olla tunduvalt raskem kui üht liiki kasvatades. Liikide eraldamine nõuab lisatööd, millele lisaks mõlema liigi kasv võib olla aeglasem kui eraldi kasvatamisel.

Pole leitud palju vähi-kala polükultuuri jaoks sobivaid kalaliike, kes ei avaldaks vähikasvatusele mingit mõju. Vähkide kasv aeglustub, kui samas tiigis peetakse ka kalu. On ka täheldatud, et vähid muutuvad arglikuks ja nende liikuvus väheneb, kui samas tiigis on kalu.
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel