Poolintensiivne tiigikasvatus
Poolintensiivne tiigikasvatus erineb vähikasvatusest loodustoidutiikides näiteks tiikide konstruktsiooni poolest. Tiigid on sorteerimise ja/või harvendamise hõlbustamiseks tühjendatavad. Vähke söödetakse avaveealal. Paaritumine, kudemine, marja hautamine, poegade koorutamine võidakse korraldada siseruumides, kontrollitavates tingimustes.

Sisebasseinides koorunud pojad siirdatakse II astme vastsetena väljas asuvatesse poegade tiikidesse kasvama. Pojad võidakse koorutada ka otse poegade tiikidesse, asetades marjaga emased just enne poegade koorumist sumpades tiikidesse. Poolintensiivne tiigikasvatus põhineb tavaliselt oma poegade toodangul eraldi poegade tiikides. Aga poegade ostmine vastkoorunutena või edasikasvatatutena võib olla tulusam. Kui vähid sorteeritakse edasikasvatuse ajal sugupoole ja suuruse järgi, võib ülejäägi müüa asustusmaterjaliks ja tiikide toodangut saab optimeerida, kuna algtihedus võib olla suurem kui ilma sorteerimiseta. Sorteerimine vähendab suremust ja hoiab ära tiigi alakasutuse ohu. Emased on asustusmaterjaliks soovitavamad (asustamise jaoks on vaja võtta 1 isane 3 emase kohta) kui isased, ent seevastu on isaste kasv emastest kiirem. Vähkide sorteerimine nõuab lisatööd ja seepärast suurendab kasvatuse kulusid. Poolintensiivne tiigikasvatus nõuab rohkem kapitali ja tööjõudu kui loodustoidutiikides kasvatamine aga tulemuseks on suurem ruutmeetritoodang (2-10 tk/m2) ja kasvanduse tingimuste parem valitsemine. Kuna poolintensiivses tiigikasvatuses tiigid tühjendatakse ja vähid kogutakse kokku, on mõistlik tiigi suurus kõige enam 1000-2000 m2. Asustustihedused vähitiigis poolintensiivsel kasvatamisel - algtihedus 25-30 tk/m2, lõpptihedus 2-10 tk/m2.

Poolintensiivse tiigikasvatuse korral võib kasvanduse üles ehitada nii, et erinevad vanuserühmad paigutatakse eraldi tiikidesse. Siis jääb ära toidukonkurents eri suurusega vähkide vahel ja asustustihedust võib suurendada.
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel