Vähipoegade kasvatus
Talveks tühjendatavad noorvähitiigid on tavaliselt küllalt väikesed, madalad (alla 50 cm) ja veemahult väikesed (5-6 m3), kus vesi soojeneb hästi ja poegi saab tiikidest välja püüda.

Saagikoristus

Poegade tiigid tühjendatakse kasvuperioodi lõpul kui veetemperatuur on siiski veel üle 10 kraadi, tavaliselt septembris. Tiigid tühjendatakse harilikult vee pinda aeglaselt (5-10 cm öö jooksul) alandades. Lõpuetapil restid eemaldatakse ja vähipojad kogutakse tiigi põhjas oleva väljalasketoru kaudu ettevaatlikult võrgust kasti.

Poegade talvitamine

Kui poegi kavatsetakse müüa aastasena, on tulus pidada neid üle talve sisebasseinides. Kui pojad müüakse vanemana, võib neid säilitada üle talve pinnasetiikides.

Talvitustiikidena võib kasutada poegade tiike, mille veetase tõstetakse talveks kõrgemale. Pinnasetiikide minimaalsügavus oleneb jääkatte paksusest ja on vähemalt 1-2 m. Poegade säilitamistihedus pinnasetiikides määrab teise suve kasvatustiheduse. Kui pojad müüakse kevadel asustusmaterjaliks, võib poegade tihedus olla 50-70 tk/m2. Pinnasetiikides hoitavaid poegasid ei ole vaja talvel sööta, söötmist alustatakse kevadel vee soojenemisega.

Sisebasseinides on vee kõrgus 20-30 cm, säilitamistihedus 200-400 tk/m2. Basseine võib paigutada mitmele korrusele. Tüüpiline talvine suremus on 5-20 %. Soovitav talvitamistemperatuur on üle 2-3 kraadi, mitmeid kraade kõrgem temperatuur võib suurendada suremust. Külmaperiood on vajalik vähi normaalse kasvu ja paljunemistsükli käigushoidmiseks. Poegi tuleb talvitamise ajal ja eriti vee soojenemisel kevadel ettevaatlikult toita taimtoiduga. Suuremate poegade (üle 3 cm) suremus talvitamisel on väiksem kui väiksematel.

Poegade kasvatamine teisel kasvusuvel

Talvituseks kasutatud pinnasetiik sobib ka vähkide kasvatuseks teisel suvel. Tiigi veevarustus on sama, mis esimesel suvel, veerežiimiga reguleeritakse eeskätt tiigi temperatuuri. Tavaliselt kujuneb asustustihedus teise suve algul esimese suve kasvatuse tulemuste põhjal. Jõevähkide tihedus teise suve algul võib olla 25-30 tk/m2. Lõpptihedus 10 - 25 tk/m2. Harvendama neid ei pea.
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel