Vähipüük ja kaitse
  • 2004.-2010. aastal võis vähki püüda vaid augustis (varasematel aastatel 26.07-24.09)
  • Püüki võimaldatakse llligi pooltes maakondades.
  • Alammõõt 11 cm, varasema 10 cm asemel (otsaorgist kuni laka lõpuni).
  • Vähipüügiks peab olema luba (kalastuskaart), mida annab välja Keskkonnaamet.
  • Lubatud püügivahendid on vähinatt ja vähimõrd (Foto 2). Muud püügiviisid, sh käsitsi püük, on keelatud.
  • 2011. aastal püüti Eestis vähipüügilubade alusel välja 13 384 mõõdulist vähki, nendest 44%  ehk 5876 tk püüti välja Saaremaa veekogudest. Ebaseaduslik püük kordi suurem.
  • Ebaseaduslikust vähipüügist tuleb teatada Keskkonnainspektsioonile (1313).

Uuringuteks (katsepüükideks) peab olema taotletud keskkonnaministrilt eripüügiluba.


Foto 2. Katsepüük vähimõrdadega. Foto: Margo Hurt

Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel