Vähiveekogude majandamine
  • Püügi reguleerimine
  • Järelevalve tagamine
  • Haiguste, eriti katku vältimine
  • Veekogude veerežiimi parandamine
  • Hävinud või nõrkade vähiasurkondade taastamine asustusmaterjaliga
  • Uute asurkondade loomine uutes veekogudes – veehoidlates, karjäärides, tiikides
  • Praegu peab majandamiseks olema eraveekogu, mis ei ole avalikuks kasutamiseks, tulevikus ehk võimalik vähivaru rentimine majandamiseks.
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel