Kasutatava vee töötlemine

Restid ja filtrid

Kõige odavam filtreerimismeetod on ehitada veevarustuskraavidele restid. Resti või sõela pindala peab olema ummistumise ärahoidmiseks võimalikult suur. Parim filtreerimisefektiivsus saadakse liiva-kruusafiltriga, kus vesi filtreerub oma rõhuga läbi erineva terasuurusega mineraalaine kihtide.

Ultraviolettkiirgusega töötlemine

Haigustekitajate arvu võib efektiivselt vähendada ultraviolettkiirguse (UV) abil. UV valguse toime oleneb lambi võimsusest ja vee voolukiirusest läbi lambi. UV valgus ei tungi vees sügavale, kuid võimsa lambi ja aeglase voolukiiruse puhul saavutatakse üle 90% toime.

Lupjamine

Lupjamine on vajalik kui pH on alla 6 ja kaltsiumisisaldus vees on alla 5 mg/l. Sissevooluvee lupjamist soovitatakse teha näiteks lupjamiskaevu abil. Tiigi servade lupjamine tugevdab lupjamise mõju, kuid ühtlasem tulemus saadakse pealevoolava vee lupjamisega. Suured pH ja kaltsiumisisalduse kõikumised on vähile kahjulikud. Lupja võib osta otse lubjatehastest või poest kotikaubana.

Vee aereerimine

Vee aereerimine on vajalik kui sissevoolu vees on hapnikusisaldus liiga madal või vett soojendatakse ja seepärast vabanevad lahustunud gaasid. Tiikides või basseinides ei vaja vesi tavaliselt aereerimist.

Hõlpsaim võimalus vee aereerimiseks on paisata vesi peene uduna basseinidesse. Vette võib õhku pumbata kompressoriga läbi pihustikivide. Kompressoril peab olema õliärastaja vältimaks määrdeõli sattumist vette. Vee aereerimiseks on olemas sissevoolu konstruktsioone (joonis 1) ja erinevaid mehhaanilisi seadmeid, näiteks pöörlevaid reste, silindreid või väravaid, mille kaudu vesi voolab kasvatusbasseinidesse.Joonis 1. Õhuga rikastamist soodustavad sissevoolukonstruktsioonid.

Osa filtreid toimib samuti aeraatoritena. Üks tavalisemaid on tornaeraator (kaskaadaeraator), kus vesi vajub ise raskusjõu mõjul läbi paljude perforeeritud plaatide torni ülaosast torni põhja (joonis 2).Joonis 2. Liiva-kruusafiltrite ehitus.

Pinnasetiikides parandab vee hapnikuolusid tiigis oleva vee vahetumine ja pinnalt lahustuv hapnik. Temperatuurikihistumine halvendab tiigi põhjas oleva vee hapnikuolusid, sest hapnikurikas pinnakihi vesi ei pääse tiigi põhja. Siis tuleb panna vesi liikuma - juba väikesestki uputatud pumbast piisab vee ringlema panekuks. Suurtes tiikides segab vett ka tuul.

Hapnikusisaldus on tavaliselt madalaim kevadtalvel. Hapnikuolude parandamiseks võib talvel vee hapnikuvaest põhjakihti pumbata jää peale näiteks uputatud pumbaga või õhustada ja hapnikuga rikastada kompressoriga sinna õhku pumbates. Vee jäätumise ja jääkatte paksenemise ärahoidmiseks on sellist õhustamist parem teha sulailma ajal. Külma õhu pumpamine tiigi põhjakihti võib halvimal juhul tekitada veesisese jää või põhjajää.


Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel