Kordamisküsimused
  1. Miks on oluline projekteerida vähitiikide veevarustus igas tiigis eraldi?
  2. Millal tuleks hapnikusisaldust eriti tähelepanelikult jälgida?
  3. Miks on vaja puurkaevu- või allikavett eelnevalt aereerida?
  4. Millest sõltub vähikasvatuseks vajalik veekogus?
  5. Kui suur on keskmiselt 1000 vähi veevajadus?
  6. Millised on pinnavee kasutamisega seotud riskid vähikasvanduses?
  7. Kuidas vältida tiigi tühjendamisel vähkide põgenemist?
  8. Milliste meetoditega saab parandada veekvaliteeti vähitiikides?

Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel