Pinnavesi
Pinnavee temperatuur on talvel nulli lähedal kui just vett ei pumbata sügava järve süvakihtidest. Viimane on aga hapnikuvaene. Suvel on pinnavee temperatuur vähi jaoks optimaalsele lähedane. Tumedad, kõrge huumusesisaldusega rabaveed on happelised, samuti võivad seda olla lumesulaveed ja vihmavesi ja seetõttu on nad vähikasvatuseks vähesobivad.

Vesi on tavaliselt kõige happelisem kevadiste ja sügiseste suurvete ajal. Happelisust võib vähendada lupjamisega - näiteks koos liivafiltrist läbi laskmisega.

Pinnavee kasutamisega seotud oht on vähihaiguste levimine kasvandusse, kui ülesvoolu esineb vähi asurkondasid. Vähihaiguste tõrjumiseks võib mõnel puhul kasutada liivafiltreid.
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel