Vajalik veekogus
Vähikasvatuseks vajalik vee kogus sõltub vee kvaliteedist, vähkide arvust, söötmise intensiivsusest. Kui vesi on kvaliteetne, võib seda korduvalt kasutada. Korduvkasutatavat vett võib hapnikuga rikastada, filtreerida või lubjata. Täpseid veevajaduse arve ei saa esitada, kuid vältida tuleb läbijäätumist, liigset soojenemist ja hapnikupuudust. Hea vee puhul on veevajadus väiksem kui halva vee korral. Vähikasvatus on õnnestunud mõnel juhul ka tiikides, kus pole üldse läbivoolu.

Läbivool soodustab talvel jääkatte pidamist õhukesena. Jämedates joontes võib arvestada 1000 täiskasvanud vähi veevajaduseks 5 l minutis.
Viimased uudised 05. January - Uudised, küsimused ja kommentaarid Siia saad postitada küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare vähikasvatuse teemadel